Obiectivele noastre

obiective

 • depistarea precoce şi intervenţia timpurie pentru copiii între 0-3 ani cu diverse dizabilităţi;
 • realizarea de terapii specifice pentru copiii cu dizabilităţi senzoriale, autism, dizabilităţi motorii şi neuro-psihomotorii din cadrul instituţiei noastre, dar şi din alte instituţii de învățământ preşcolar şi primar, dacă aceştia din urmă solicită astfel de servicii;
 • evaluarea, diagnosticarea şi urmărirea evoluţiei şcolare a copiilor cu dizabilităţi senzoriale, în cadrul echipelor multidisciplinare şi, la nevoie, prin intermediul Comisiei Interne de Evaluare Continuă;
 • realizarea şi aplicarea unor planuri de intervenţie personalizate pe baza evaluărilor periodice ale fiecărui copil;
 • asigurarea dezvoltării depline a copiilor cu dizabilităţi prin valorificarea potenţialului fiecăruia, ţinând seama de particularităţile date de diagnostic, vârstă şi de particularităţile individuale ale fiecăruia;
 • stimularea capacităţii copiilor de a intra în relaţie cu ceilalţi şi de a-și descoperi propria identitate;
 • formarea şi îmbogăţirea capacităţilor copiilor de a cunoaşte mediul înconjurător, de a interacţiona cu acesta, cu scopul de a deveni cât mai autonomi posibil;
 • stimularea şi dezvoltarea experienţei şi capacităţilor cognitive şi atitudinilor necesare integrării în mediul şcolar şi social;
 • informarea şi consilierea familiilor copiilor cu dizabilităţi cu privire la problematica educaţiei şi reabilitării copiilor lor;
 • valorificarea experienţelor psihopedagogice pozitive şi promovarea noutăţilor în specialitate;
 • realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţiile din comunitatea locală implicate în diverse forme în problematica educaţiei copiilor cu dizabilităţi;
 • realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţii din comunitatea locală care ar putea să vină în sprijinul atingerii obiectivelor noastre prioritare.

FINALITATEA NOASTRĂ:
PREGĂTIREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI SENZORIALE, SENZORIALE MULTIPLE, AUTISM, DIZABILITĂŢI MOTORII ŞI NEUROPSIHOMOTORII PENTRU INTEGRAREA ŞCOLARĂ ŞI SOCIALĂ, PENTRU O VIAŢĂ CÂT MAI INDEPENDENTĂ.

"Porți deschise pentru copiii speciali:

școală pentru toți, educație pentru fiecare!"

Special thanks to our friends from pixabay.com for photos.

Orar centru

L - V: 6.00 - 17.30

S - D: închis

 

Administrativ

L - J: 8.00 - 16.30

V: 8.00 - 16.00

S - D: închis

Adresa:

Oradea - 410013, jud. Bihor

str. Menumorut, nr. 41

Tel. & e-mail:

0259 417495

grad.ambliopi@yahoo.com