Documente înscriere în instituție

     Acte necesare înscrierii copilului la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Cristal"

Pentru a vă putea înscrie copilul în instituția noastră este necesar să întocmiți un dosar în vederea orientării școlare a acestuia către C.Ș.E.I. Cristal.

Dosarul pe care părintele / tutorele îl va prezenta la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) va cuprinde:
(Contact: Str. Gheorghe Bariţiu, Nr. 9A; Camera 1 - Tel. 0359462781 / Fax. 0359190996; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 • Cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară / profesională a copiiilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale / copiiilor cu cerinţe educaţionale speciale (model print);
 • O copie a actului de identitate a copilului (certificat de naştere / carte de identitate);
 • O copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei / hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
 • Ancheta socială de la SPAS (model print);
 • Fişa medicală sintetică de la medicul de familie (model print);
 • Certificatul medical, tip A5, de la medicul de specialitate (model print);
 • Fişa de evaluare psihologică (model print);
 • Fişa psihopedagogică (model print)
 • O copie a foii matricole / adeverinţa care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
 • O copie a certificatului de orientare şcolară / profesională anterior;
 • Alte documente în copie (se specifică).

     Pentru frecventarea de către copil / elev a centrului nostru, mai este necesar să prezentaţi asistentei medicale în prima zi de şcoală avizul epidemiologic.

Metodologie înscriere în învățământul primar 

Informații înscriere / reînscriere 

Model cerere înscriere / reînscriere 

 Persoană de contact, prof. Eva Oprea - tel. 0741011846

"Porți deschise pentru toți copiii!"

 Special thanks to our friends from pixabay.com for photos.

Orar centru

L - V: 6.00 - 17.30

S - D: închis

 

Administrativ

L - J: 8.00 - 16.30

V: 8.00 - 16.00

S - D: închis

Adresa:

Oradea - 410013, jud. Bihor

str. Menumorut, nr. 41

Tel. & e-mail:

0259 417495

grad.ambliopi@yahoo.com