Grădiniță

copii prescolari

       

       Centrul Școlar de Educație Incluzivă Cristal cuprinde grupe de grădiniţă pentru copii cu dizabilităţi senzoriale, senzoriale-multiple, autism, dizabilităţi motorii şi neuropsihomotorii. Grupele de copii cuprind între 8-12 copii / grupă - în cazul celor cu dizabilităţi uşoare sau moderate, între 4-6 copii / grupă - în cazul celor cu dizabilităţi severe şi între 2-4 copii / grupă - în cazul celor cu DSM / surdocecitate. Ele beneficiază de profesori învățământ preșcolar, specializaţi în a lucra cu copiii cu dizabilităţi, pentru activitățile instructiv-educative și de profesori psihopedagogi şi kinetoterapeuţi pentru terapiile specifice. 

        Curriculumul (programa pentru învăţământul preşcolar) utilizat în unitatea noastră de învăţământ la grupele de preşcolari este atât cel naţional pentru învăţământul special preşcolar, cât şi cel naţional pentru învăţământul preşcolar de masă. Curriculumul este utilizat într-un mod flexibil şi adaptat necesităţilor de progres şcolar ale fiecărui copil. Această adaptare implică de foarte multe ori realizarea de către echipa multidisciplinară de intervenţie (educatoare / profesorii pentru învățământ preșcolar, profesor psihopedagog, kinetoterapeut, părinte, etc.) a unor Planuri de Intervenţie Personalizate.

       cladind turn lego

Dintre activităţile instructiv-educative desfăşurate la grupele de grădiniță de profesorii pentru învățământ preșcolar enumerăm:

  • Activităţi de învăţare pe domeniul limbaj şi comunicare: activităţi de comunicare şi de dezvoltare a limbajului
  • Activităţi din domeniul cognitiv-experienţial: de cunoaştere, de explorare a mediului, de rezolvare de probleme situaţionale
  • Activităţi din domeniul socio-emoţional: de joc, de autonomie personală şi socială, de dezvoltare a unor comportamente adaptative
  • Activităţi din domeniul psihomotric: de dezvoltare a motricităţii grosiere şi fine, de dezvoltare serzorio-motorie, de expresie grafică şi plastică

     

       Activitățile psihopedagogului au o durată între 15-45 minute și se desfășoarăi individual sau cu grupuri de 2-3 copii, în funcţie de particularităţile de vârstă, de dezvoltare individuală şi de specificul grupului, în cabinetul psihopedagogic sau în parteneriat cu profesorul învăţământ preşcolar de la grupa în care este încris copilul. Activitățile kinetoterapeutului se realizează la fel, individual sau în grup, cu o durată de minimum 15 minute și maximum 45 de minute, în funcție de particularitățile de vârstă, de dezvoltarea individuală și specificul grupului. Pentru mai multe informații privind terapiile specifice și de compensare intră aici.

     Oferta noastră educaţională mai cuprinde: activități opționale, activități extracurriculare și extrașcolare.

De asemenea, copiii şi cadrele didactice se bucură de prezenţa şi sprijinul mai multor infirmiere şi a unei asistente medicale.

 

Programul activitaţilor se desfăşoară în intervalul orar 7:30 - 17:30.

În grupele noastre de grădiniţă copilul va găsi o a doua familie care îl va primi în sânul ei oferindu-i dragoste, linişte şi o educaţie adecvată.

 


         

         

"Porți deschise pentru copiii speciali:

școală pentru toți, educație pentru fiecare!"

Special thanks to our friends from pixabay.com for photos.

Orar centru

L - V: 6.00 - 17.30

S - D: închis

 

Administrativ

L - J: 8.00 - 16.30

V: 8.00 - 16.00

S - D: închis

Adresa:

Oradea - 410013, jud. Bihor

str. Menumorut, nr. 41

Tel. & e-mail:

0259 417495

grad.ambliopi@yahoo.com