Intervenție timpurie

Previous Next

         În instituţia noastră, copiii cu dizabilităţi de vârstă foarte mică, cuprinsă între 0-3 ani, pot desfășura activităţi de intervenţie timpurie. De intervenție timpurie pot beneficia copiii cu dizabilități intelectuale, vizuale, auditive, neuromotorii și neuropsihomotorii, paralizii celebrale, tulburări din spectrul autist, diferite dizabilități datorate unor sindroame genetice, etc. Prin acest serviciu de sprijin pentru copil şi familie se fac toate eforturile pentru a preveni sau a ameliora problemele de dezvoltare ale copilului, pentru a-l stimula să se dezvolte la potenţialul lui maxim. Stimularea timpurie poate duce la diminuarea sau chiar anihilarea întârzierilor în dezvoltare. Întârzierile în dezvoltare neidentificate de timpuriu şi netratate corespunzător, se accentuează odată cu trecerea timpului, iar intervenţia târzie devine aproape inutilă sau, în cel mai fericit caz, determină modificări neînsemnate.
       Activităţile de intervenţie timpurie sunt desfăşurate de psihopedagog în cabinetul de intervenţie timpurie şi cuprind: activităţi de stimulare a comunicării, activităţi de educaţie senzorială şi cognitivă, activităţi de orientare, mobilitate şi stimulare motorie generală, de dezvoltare emoţională şi socială şi, nu în ultimul rând, de consiliere a părinţilor.

masa luminoasa           Intervenţia timpurie se realizează, de fapt, prin munca în echipă, ţinând seama de cerinţele educative speciale ale fiecărui copil, în raport cu vârsta, etiologia deficienţei, gravitatea, dinamica şi complexitatea acesteia. Compoziţia echipei poate fi stabilă sau poate varia în acord cu caracteristicile unice ale fiecărui copil. În general, colaborează în această echipă: psihopedagogul, specialist pe anumite tipuri de deficienţe şi tehnici de intervenţie precoce, psihologul, kinetoterapeutul, medici specialişti şi bineînţeles, familia copilului.
       La începutul, dar şi pe parcursul derulării unui program de intervenţie timpurie se trece printr-un proces de evaluare. Evaluarea va viza nu doar copilul, ci şi familia acestuia. Părintele trebuie să ştie că evaluarea copiilor cu dizabilităţi în cadrul intervenţiei timpurii este în general un proces complex şi de lungă durată. Ea serveşte câtorva scopuri speciale, printre care enumerăm:

  • diagnosticul, prin care se determină dacă copilul face parte din categoria celor care au nevoie de educaţie specială, prin care se determină natura problemei sau dizabilităţii;
  • realizarea programului educaţional individualizat care să răspundă nevoilor copilului;
  • evaluarea progreselor realizate după anumite intervale de timp de intervenţie.

   ordonand 

    Partea de intervenţie efectivă vizează, bineînţeles, din nou, atât familia cât şi copilul. Membrii echipei multidisciplinare vor încerca să ofere ajutor atât copilului, cât şi familiei sale. Obiectivele prioritare ale intervenţiei timpurii sunt:

  • să se uşureze căile prin care părinţii şi ceilalţi membrii ai familiei se adaptează la copil şi dizabilitate, psihologic, social, fizic şi în viaţa de zi cu zi;
  • sprijinirea părinţilor şi a celorlalţi membrii ai familiei pentru a răspunde nevoilor copilului cu dizabilităţi cât mai bine, fără însă a-şi neglija propriile nevoi;
  • să ajutăm copilul, prin activitățile terapeutice realizate, să-și dezvolte la maxim potențialul existent;
  • să se diminueze efectele dizabilităţii copilului asupra vieţii acestuia;
  • să se asigure copilului șansele unei bune integrări sociale.

           Intervenţia asupra copilului în cazul copiilor cu dizabilităţi este de cele mai multe ori un proces de lungă durată, care se poate întinde pe perioade de ani de zile şi care nu se poate realiza fără suportul total al părinţilor.

lectura imaginilor

     marionetepistura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

         Un an important în demersul de furnizare a serviciilor de intervențe timpurie îl reprezintă anul 2007, când am început să beneficiem de sprijinul susţinut al Organizației Sense International (Romania). Prin proiectele iniţiate de Sense International (România), prin cursurile de formare organizate pentru specialişti şi prin sprijinul material acordat instituţiei noastre, am contribuit la depistarea timpurie a multor copii cu dizabilități senzoriale multiple / surdocecitate şi la îmbunătăţirea serviciilor de intervenţie timpurie oferite de instituția noastră.

       Câteva instantanee din activitățile de intervenție timpurie desfășurate de-a lungul timpului în instituția noastră sunt prezentate mai jos.

 

"Porți deschise pentru copiii speciali:

școală pentru toți, educație pentru fiecare!"

Special thanks to our friends from pixabay.com for photos.

Orar centru

L - V: 6.00 - 17.30

S - D: închis

 

Administrativ

L - J: 8.00 - 16.30

V: 8.00 - 16.00

S - D: închis

Adresa:

Oradea - 410013, jud. Bihor

str. Menumorut, nr. 41

Tel. & e-mail:

0259 417495

grad.ambliopi@yahoo.com