Oferta curriculară

strenulet statie

 

       La nivelul instituţiei noastre ne desfășurăm activitatea după mai multe planuri-cadru și programe şcolare, în funcţie de specificul grupei / clasei şi nivelul de învăţământ. Planurile-cadru de învățământ precizează pentru fiecare grupă / clasă disciplinele obligatorii (trunchi comun și curriculum diferențiat) şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea. Specifică numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip opţional (curriculumul la decizia şcolii). Planurile-cadru de învăţământ sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ.

       La clasele de elevi cu dizabilităţi grave, severe, profunde sau asociate – învăţământ primar activitatea se desfășoară ţinând cont de următoarele documente:

 • Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial
 • Ordin nr. 3622 / 2018, privind aprobarea Planurilor-cadru pentru învăţământul special preșcolar, primar, gimnazial
 • Ordin nr. 3199 din 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 3622 / 2018

       La clasa de elevi cu dizabilităţi senzoriale multiple / surdocecitate – învăţământ primar activitatea se desfășoară ţinând cont de următoarele documente:

 • Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial
 • Ordin nr. 3622 / 2018, privind aprobarea Planurilor-cadru pentru învăţământul special preșcolar, primar, gimnazial
 • Ordin nr. 3199 / 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 3622 / 2018

        La clasa de elevi cu dizabilităţi de vedere – învăţământ primar activitatea se desfășoară ţinând cont de următoarele documente:

 • Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial
 • Ordin nr. 3622 / 2018, privind aprobarea Planurilor-cadru pentru îvăţământul special preșcolar, primar, gimnazial
 • Ordin nr. 3199 / 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 3622 / 2018
 • Programele școlare - Anexa nr.2 la OMEN nr. 5003/ 02.12.2014
 • Planul cadru de învăţământ pentru învăţământul primar - Anexa 1 la OMEN nr.3371 / 12.03.2013

       La nivelul învăţământului preşcolar activitatea se desfăşoară după următoarele documente:

 • Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial
 • Curriculumul naţional pentru învăţământul special preşcolar aprobat de Ministerul Învăţămnântului, cu Nr. 41008 / 12.08.1991 ("Programa pentru Grădiniţele Speciale", emisă de Ministerul Învăţământului în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi şi Institutul Naţional pentru Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor Handicapate, Bucureşti, 1993) - orientativ
 • Curriculum pentru educaţie timpurie - Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694 / 02.08.2019
 • Plan cadru pentru învăţământ special preșcolar, primar, gimnazial, Ordin nr. 3622 / 18.05.2018

La nivelul grupei de intervenţie timpurie (nivel antepreşcolar) activitatea se desfășoară după:

 • Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial
 • Curriculum Intervenţie Timpurie pentru Copiii cu Deficienţe Senzoriale Multiple / Surdocecitate, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3071 / 18.01.2013

 

 

 

"Porți deschise pentru copiii speciali:

școală pentru toți, educație pentru fiecare!"

Special thanks to our friends from pixabay.com for photos.

Orar centru

L - V: 6.00 - 17.30

S - D: închis

 

Administrativ

L - J: 8.00 - 16.30

V: 8.00 - 16.00

S - D: închis

Adresa:

Oradea - 410013, jud. Bihor

str. Menumorut, nr. 41

Tel. & e-mail:

0259 417495

grad.ambliopi@yahoo.com