Oferta curriculară

strenulet statie

 

       La nivelul instituţiei noastre ne desfășurăm activitatea după mai multe planuri-cadru și programe şcolare, în funcţie de specificul grupei / clasei şi nivelul de învăţământ. Planurile-cadru de învățământ precizează pentru fiecare grupă / clasă disciplinele obligatorii (trunchi comun și curriculum diferențiat) şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea. Specifică numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip opţional (curriculumul la decizia şcolii). Planurile-cadru de învăţământ sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ.

       La clasele de elevi cu dizabilităţi grave, severe, profunde sau asociate – învăţământ primar activitatea se desfășoară ţinând cont de următoarele documente:

 • Ordin nr. 3622 / 2018, privind aprobarea Planurilor-cadru pentru învăţământul special preșcolar, primar, gimnazial
 • Ordin nr. 3199 din 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 3622 / 2018
 • Ordin nr. 4928 din 08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele / grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii / elevi/ tineri cu deficienţe senzoriale grave, severe, profunde sau associate – Anexele 1 şi 2
 • Programa şcolară clasele I-X din învăţământul special care şcolarizează elevi cu dizabilităţi severe, profunde şi / sau asociate, programă aprobată prin O.M.E.C.T nr. 5235 / 01.09.2008, Anexele 1 - 8

       La clasa de elevi cu dizabilităţi senzoriale multiple / surdocecitate – învăţământ primar activitatea se desfășoară ţinând cont de următoarele documente:

 • Ordin nr. 3622 / 2018, privind aprobarea Planurilor-cadru pentru învăţământul special preșcolar, primar, gimnazial
 • Ordin nr. 3199 / 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 3622 / 2018
 • Curriculumul pentru clase grupe din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu surdocecitate / deficienţe senzoriale multiple, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Ordinul Nr. 5243 / 01.09.2008.

       Elevii noştri învaţă în baza Curriculumului Naţional pentru Surdocecitate / Deficienţe Senzoriale Multiple (DSM), elaborat de SI(R) în colaborare cu specialişti din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) şi Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în învăţământul Preuniversitar (CNCEIP) (Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 5243/01.09.2008). C.Ş.E.I. "Cristal" Oradea şi-a adus aportul la elaborarea curriculumului naţional pentru surdocecitate / DSM prin participarea la elaborarea lui a doi colegi din această instituţie.
    Programa pentru surdocecitate / deficienţe senzoriale multiple (DSM) este privită în mod flexibil. Alegerea obiectivelor şi a modalităţilor de realizare a acestora ţine cont întotdeauna şi în primul rând de nivelul de dezvoltare al fiecărui copil şi nu de vârsta cronologică, va ţine cont de particularităţile date de diagnostic şi de cele individuale. 

        La clasa de elevi cu dizabilităţi de vedere – învăţământ primar activitatea se desfășoară ţinând cont de următoarele documente:

 • Ordin nr. 3622 / 2018, privind aprobarea Planurilor-cadru pentru îvăţământul special preșcolar, primar, gimnazial
 • Ordin nr. 3199 / 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 3622 / 2018
 • Programele școlare - Anexa nr.2 la OMEN nr. 5003/ 02.12.2014
 • Planul cadru de învăţământ pentru învăţământul primar - Anexa 1 la OMEN nr.3371 / 12.03.2013
 • Planul de învățământ pentru școlile speciale – deficienți de vedere clasele I – IX
 • Programa şcolară clasele I-X, aprobată prin O.M. nr. 5234 / 01.09.2008, Anexele 1 – 5
 • Programa şcolară clasele I-X, aprobată prin O.M. nr. 5235 / 01.09.2008, Anexa 8
 • Programa şcolară clasele I-X din învăţământul special care şcolarizează elevi cu dizabilităţi severe, profunde şi / sau asociate, programă aprobată prin O.M.E.C.T nr. 5235 / 01.09.2008, Anexele 1 – 8

       La nivelul învăţământului preşcolar activitatea se desfăşoară după următoarele documente:

 • Curriculumul naţional pentru învăţământul special preşcolar aprobat de Ministerul Învăţămnântului, cu Nr. 41008 / 12.08.1991 ("Programa pentru Grădiniţele Speciale", emisă de Ministerul Învăţământului în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi şi Institutul Naţional pentru Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor Handicapate, Bucureşti, 1993)
 • Curriculumul pentru clase / grupe din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu surdocecitate / deficienţe senzoriale multiple, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Ordinul Nr. 5243 / 01.09.2008.
 • Curriculum pentru educaţie timpurie - Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694 / 02.08.2019
  Plan cadru pentru învăţământ special preșcolar, primar, gimnazial, Ordin nr. 3622 / 18.05.2018

La nivelul grupei de intervenţie timpurie (nivel antepreşcolar) activitatea se desfășoară după:

 • Curriculum Intervenţie Timpurie pentru Copiii cu Deficienţe Senzoriale Multiple / Surdocecitate, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3071 / 18.01.2013

 

 

 

 

"Porți deschise pentru toți copiii!"

 Special thanks to our friends from pixabay.com for photos.

Orar centru

L - V: 6.00 - 17.30

S - D: închis

 

Administrativ

L - J: 8.00 - 16.30

V: 8.00 - 16.00

S - D: închis

Adresa:

Oradea - 410013, jud. Bihor

str. Menumorut, nr. 41

Tel. & e-mail:

0259 417495

grad.ambliopi@yahoo.com