Oferta extracurriculară

       Activităţi extracurriculare reprezintă activităţi educative, sportive, artistice, etc. care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii. După aprobarea activităţilor extracurriculare în cadrul Consiliului de Administrație, în baza opţiunii părinților (în cazul nostru) şi având în vedere resursele existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru copii / elevi şi profesori în anul şcolar respectiv. Prezenţa la aceste activități şi rezultatele în urma desfășurării activităţilor extracurriculare se consemnează în documentele cadrelor didactice care susţin activitatea respectivă şi nu se trec în catalog.

      Activităţi extraşcolare reprezintă activităţile educative, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru elevii C.Ș.E.I. Cristal de regulă în afara unităţii de învăţământ. Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii. Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori. Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice pentru siguranţa lor şi pentru a asigura succesul activităţii. Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de cadrele didactice şi nu se trec în catalog.

 Oferta activităților extracurriculare și extrașcolare 2022-2023

 Oferta activităților extracurriculare și extrașcolare 2021-2022

 Oferta activităților extracurriculare și extrașcolare 2020-2021

  Oferta activităților extracurriculare și extrașcolare 2019-2020

"Porți deschise pentru copiii speciali:

școală pentru toți, educație pentru fiecare!"

Special thanks to our friends from pixabay.com for photos.

Orar centru

L - V: 6.00 - 17.30

S - D: închis

 

Administrativ

L - J: 8.00 - 16.30

V: 8.00 - 16.00

S - D: închis

Adresa:

Oradea - 410013, jud. Bihor

str. Menumorut, nr. 41

Tel. & e-mail:

0259 417495

grad.ambliopi@yahoo.com