Școală

scoala

Pentru copiii cu dizabilități vizuale ...
       


       Înfiinţarea clasei pentru copii cu dizabilități vizuale în anul 2009 în cadrul CSEI "Cristal" Oradea s-a impus din nevoia de a asigura continuitatea procesului instructiv-educativ de la nivel preşcolar la nivel primar şi totodată pentru evitarea separării copilului de familia sa, din nevoia de a asigura condiţiile optime de dezvoltare şi de exercitare a dreptului copilului de a rămâne în sânul familiei naturale.       

       Clasa funcţionează în prezent în regim simultan cu un efectiv care variază de la an la an, cuprinzând între 8-12 copii, programul activităţilor instructiv-educative şi terapeutice desfăşurându-se între orele 08:00-16:00 (în funcție de orarul clasei).
        Copiii beneficiază gratuit de micul dejun, prânz şi gustare.

 
       Şcoala dispune de personal de specialitate: profesor de psihopedagogie specială (învăţătoare), profesor-educator, profesor psihopedagog și kinetoterapeut pentru terapiile specifice și de compensare. Orele de educaţie fizică, religie și limbi străine sunt predate, de asemenea, de către profesori de specialitate. Orele de educaţie fizică se desfăşoară în sala de kinetoterapie, aceasta fiind dotată şi adaptată nevoilor copiilor cu deficienţe vizuale.
 
reading Braille

Dintre activităţile instructiv-educative desfăşurate cu elevii cu dizabilităţi vizuale enumerăm:

 • Activităţi de învăţare pe domeniul limbă şi comunicare: limba şi literatura română, limbi moderne, limbaj Braille
 • Activităţi din domeniul matematică şi ştiinţele naturii
 • Activităţi din domeniul om şi societate: abilităţi socio-emoţionale, educaţie socială, religie
 • Activităţi din domeniul educaţie fizică, sport şi sănătate: educaţie fizică şi sport, joc şi mişcare
 • Activităţi din domeniul arte: muzică şi mişcare
 • Consiliere şi orientare
 • Activităţi opţionale
 
      

      Dotarea clasei se ridică la standardele optime desfăşurării activităţilor cu copiii nevăzători, deţinând în acest sens: calculator, imprimantă Braille, maşini de scris Braille, termoformă, scaner, softuri de specialitate, precum şi alte materiale şi instrumente speciale folosite în educația acestor elevi.

 

Pentru copiii cu dizabilități senzoriale multiple / surdocecitate ...


       Copilul cu surdocecitate "nu este un copil orb care nu poate să audă şi nici un copil surd care nu poată să vadă. El este un copil cu deficienţe multisenzoriale care nu poate folosi în mod eficient nici vederea şi nici auzul" (J.M. McInnes & J.A. Treffry). Prin Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se recunoaşte că surdocecitatea este o dizabilitate distinctă, care are nevoie de metode de intervenţiei adaptate, un mediu adecvat şi profesori instruiţi în educarea persoanelor cu acest tip de dizabilitate.
        Educarea copiilor cu D.S.M. / surdocecitate este parte integrantă a sistemului de învăţământ românesc. Astfel de clase se regăsesc în numeroase Centre Şcolare de Educaţie Incluzivă din România. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 oferă copiilor cu surdocecitate/deficienţe senzoriale multiple dreptul la servicii educaţionale adecvate în clase cu un efectiv de maxim patru copii și la sprijin educaţional din partea unor profesori psihopedagogi instruiţi în domeniul surdocecităţii.       

Denisa dactileme      Prima clasă pentru copiii cu dizabilități senzoriale multiple (D.S.M.) / surdocecitatese a fost înfiinţată în cadrul C.Ş.E.I. "Cristal" Oradea în anul 2013. Înfiinţarea ei s-a impus din nevoia existenţei unei clase speciale pentru copiii proveniţi în primul rând din grupa de preşcolari cu D.S.M., dorindu-se asigurarea continuităţii procesului instructiv-educativ de la nivel preşcolar la nivel primar. Un al doilea motiv a fost acela al lipsei de alternative educaţionale pentru copiii preşcolari cu D.S.M. / surdocecitate. Menţionăm că până în septembrie 2013 nu a existat nici o clasă specială pentru copiii cu D.S.M. / surdocecitate în judeţul Bihor. Sense International (România) a sprijinit înfiinţarea acestei clase prin cursurile de formare organizate pentru personalul didactic şi sprijinul material, concretizat în achiziţionarea materialelor educaţionale necesare, specifice muncii cu această categorie de elevi. Pentru mai multe informaţii privind activitatea Sense International (România) vizitați http://surdocecitate.ro.

Dintre activităţile instructiv-educative desfăşurate enumerăm:

 • Activităţi de învăţare pe domeniul limbă şi comunicare: comunicare şi limbaj, limbaj mimico-gestual / limbaj Braille
 • Activităţi din domeniul matematică şi ştiinţele naturii: educaţie senzorială şi psihomotorie, elemente de matematică
 • Activităţi din domeniul om şi societate: abilităţi socio-emoţionale, religie
 • Activităţi din domeniul educaţie fizică, sport şi sănătate: educaţie fizică şi activităţi sportive, joc şi mişcare
 • Activităţi din domeniul arte: educaţie plastică, muzică, ritm şi mişcare
 • Tehnologii: abilitare manuală
 • Consiliere şi dezvoltare personală
 • Activităţi opţionale 

        

    Pentru copiii cu dizabilități  grave, severe și / sau asociate ...

În cadrul instituției noastre avem și două clase de învățământ primar pentru copiii cu dizabilități grave, severe și / sau asociate.

Dintre activităţile instructiv-educative desfăşurate enumerăm:

 • Activităţi de învăţare pe domeniul limbă şi comunicare: abilităţi de comunicare şi limbaj
 • Activităţi din domeniul matematică şi ştiinţele naturii: educaţie senzorială şi psihomotorie, elemente de matematică
 • Activităţi din domeniul om şi societate: abilităţi socio-emoţionale, religie
 • Activităţi din domeniul educaţie fizică, sport şi sănătate: educaţie fizică şi activităţi sportive, joc şi mişcare
 • Activităţi din domeniul arte: educaţie plastică, muzică, ritm şi mişcare
 • Tehnologii: abilitare manuală
 • Consiliere şi dezvoltare personală
 • Activităţi opţionale
        
       La toate aceste clase programul de după amiază este conceput ca o completare a activităţilor de dimineaţă. Prin intermediul unor discipline ca: stimulare cognitivă, formarea autonomiei personale, terapie ocupaţională, socializare, ludoterapie se urmărește consolidarea deprinderilor şi achiziţiilor formate / asimilate în programul de dimineaţă.
        Un loc aparte îl ocupă terapiile specifice și de compensare, despre care puteţi afla mai multe la rubrica "Terapii specifice". Orele de terapii specifice și de compensare sunt realizare de profesorul psihopedagog și profesorul kinetoterapeut. Aceste activități se desfășoară în ședințe de 15-45 minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în funcție de particularitățile de vârstă, de dezvoltare individuală și de specificul grupului, în cabinete specializate sau în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială de la clasa în care este înscris elevul.

              Rolul echipei multidisciplinare este foarte important în evaluarea iniţială, în evaluarea continuă corectă a copilului, în luarea deciziilor cu privire la conţinutul Planurilor de Intervenţie Personalizate (P.I.P.) derivate din programă şi aplicarea acestuia. Echipa multidisciplinară cuprinde: profesorul de psihopedagogie specială-învăţător (dirigintele), profesorul - educator, profesorul psihopedagog şi kinetoterapeutul. Părintele are, de asemenea, un rol important în stabilirea obiectivelor fixate în P.I.P. Activităţile se pot desfăşura atât în grup, cât şi individual.

 

"Porți deschise pentru copiii speciali:

școală pentru toți, educație pentru fiecare!"

Special thanks to our friends from pixabay.com for photos.

Orar centru

L - V: 6.00 - 17.30

S - D: închis

 

Administrativ

L - J: 8.00 - 16.30

V: 8.00 - 16.00

S - D: închis

Adresa:

Oradea - 410013, jud. Bihor

str. Menumorut, nr. 41

Tel. & e-mail:

0259 417495

grad.ambliopi@yahoo.com