Servicii de sprijin

sprijin

 

Dacă vrei să dai tuturor copiilor șanse egale trebuie să-i tratezi diferențiat.

       Centrele Școlare de Educație Incluzivă / Școlile Speciale reprezintă o resursă importantă în facilitarea integrării școlare a copiilor cu C.E.S. Ele posedă ceea ce lipsește celor mai multe școli de masă - experiență în abordarea la clasă a copiilor cu C.E.S. Prin copii cu C.E.S. înțelegem copii cu anumite nevoi care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale și / sau caracteristice unei dizabilități sau tulburări de învățare ori de altă natură, precum și o asistență complexă (medicală, socială, educațională etc.).

       Centrul Școlar de Educație Incluzivă Cristal oferă servicii de sprijin copiilor cu Cerințe Educative Speciale (C.E.S.) integrați în mai multe grădinițe și școli din Oradea, prin cadre didactice de sprijin. 

        Profesorul de sprijin are următoarele atribuții (potrivit OMECTS nr. 5574 / 2011):

 • colaborează cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învățământ special în vederea preluării informațiilor privind evaluarea şi planul de servicii individualizat al copilului/elevului cu C.E.S. integrat în învățământul de masă;
 • colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învățământ în care este înscris copilul/elevul în vederea realizării unei integrări şcolare eficiente şi a punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii individualizat;
 • elaborează şi pune în aplicare planul de intervenție personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare;
 • realizează adaptarea curriculară* în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă;
 • monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate şi evaluează, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, rezultatele aplicării acestora;
 • realizează materiale didactice, instrumente de lucru şi de evaluare specifice în colaborare cu cadrele didactice de la grupa/clasa în care sunt elevi cu C.E.S.;
 • participă, în timpul orelor de predare-învățare, la activitățile care se desfăşoară în clasă;
 • participă la activitățile educative şcolare şi extraşcolare din grupă/clasă în calitate de observator, consultant, coparticipant;
 • desfăşoară activități de stimulare cognitivă individuală sau în grup;
 • realizează evaluări periodice şi reproiectează programul de intervenție personalizat în funcție de rezultatele obținute;
 • consiliază părinții/tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborează cu aceştia; la cererea părinților/tutorilor şi/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea şi orientarea şcolară de către comisia din cadrul C.J.R.A.E. a tuturor acelor copii/elevi care au dificultăți de învățare şi nu beneficiază de servicii educaționale de sprijin.

 

Notă*: Adaptare curriculară se referă la corelarea conținuturilor componentelor curriculumului național cu posibilitățile elevului cu C.E.S., din perspectiva finalităților procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia.

 

 

"Porți deschise pentru copiii speciali:

școală pentru toți, educație pentru fiecare!"

Special thanks to our friends from pixabay.com for photos.

Orar centru

L - V: 6.00 - 17.30

S - D: închis

 

Administrativ

L - J: 8.00 - 16.30

V: 8.00 - 16.00

S - D: închis

Adresa:

Oradea - 410013, jud. Bihor

str. Menumorut, nr. 41

Tel. & e-mail:

0259 417495

grad.ambliopi@yahoo.com